• Aktīvie biedri


  1
  Zane Ozola
  Privātskola "Patnis", valdes priekšsēdētāja
  2
  Tija Vanaga
  Ārste - psihoterapeite, Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente
  3
  Inguna Vārtiņa
  Patnis, privātā bērnu dārza direktore
  4
  Zanda Rubene
  LU PPMF,  profesore, pedagoģijas doktora programmas direktore
  5
  Laima Geikina
  LU, Teoloģijas fakultāte, profesore
  6
  Aija Tūna
  Kultūras ministrija
  7
  Velta Pēce
  Pāles pamatskola, direktora vietniece
  8
  Taiga Plitniece
  Limbažu novada Lādezera pamatskola, direktore
  9
  Sigita Upmale
  Limbažu bērnu un jauniešu centrs, direktore
  10
  Gunta Lāce
  Limbažu novada ģimnāzijas direktore
  11
  Ilze Cara
  Burtnieku novads, Ēveles pamatskola, direktore
  12
  Ilze Kurte
  Ēveles pamatskola, angļu un mājturības skolotāja
  13
  Nelda Jaunzeme
  direktora vietniece mācību darbā
  14
  Zaiga Ivana
  Mazsalacas vidusskola, direktore
  15
  Ligita Grigule
  LU
  16
  Inta Tiļļa
  17
  Dace Medne
  JULMA, profesore
  18
  Gunita Elksne
  Aizkraukles novada ģimnāzija, direktora vietniece audzināšanas darbā
  19
  Santa Iesmiņa
  Rīgas Franču licejs, angļu valodas skolotāja, audzinātāja
  20
  Anna Stavicka
  LU, docente
  21
  Una Leināte
  Rīgas angļu ģimnāzija
  22
  Mārika Rudzite-Griķe
  MGrike projects
  23
  Inese Magdaļenoka
  Līvānu 1.vidusskola; direktora vietniece izgl.j.; latviešu valodas un lit.skolotāja
  24
  Laila Raiska
  Amatas novada drabešu sākumskola
  25
  Andris Priekulis
  Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, direktors
  26
  Ilona Bergmane
  Rīgas Teikas vidusskola, direktore
  27
  Aija Melle
  Rīgas Juglas vidusskola, direktore
  28
  Aija Abens
  Latvijas Okupācijas muzejs
  29
  Agnese Pūtele
  Patnis, skolas direktore
  30
  Inguna Granta
  RTU Inženierzinātņu vidusskola, matemātikas skolotāja
  31
  Nora Jansone-Ratinika
  RSU pedagoģiskās izaugsmes centra direktore
  32
  Raimonds Strods
  LU,PPMF, doktorants
  33
  Daiga Struncēna
  Rīgas 14. vakara (maiņu) vsk., matemātikas skolotāja, apcietināto mil vadītāja
  34
  Gita Daubare
  Kocēnu vsk, direktora vietniece mācību darbā
  35
  Ļevs Rusilo
  LU PPMF Domes biedrs, students, kulturoloģijas un soc. zin. skolotājs 
  36
  Mārtiņš Šteins
    13. Saeimas deputāts, uz laiku apturējis darbību NIB
  37
  Valdis Ceičs
  Mārupes novada Skultes sākumskolas skolotājs
  38
  Ingrīda Segliņa
  Vecumnieku vidusskolas, Latviešu un literatūras skolotāja
  39
  Ija Lasmane
  Rīgas 69. vidusskolas direktore
  40
  Vineta Silkāne
  Vidzemes Augstskola
  40
  Anžela Jurane Bermane
  Vidzemes Augstskola
  40
  Agnese Dāvidsone
  Vidzemes Augstskola
  41
  Dace Austra Balode
  Rīgas Centra daiļamatu pamatskolas skolotāja
  42
  Rūta Kanteruka
  Rīgas Starptautiskās skolas mūzikas skolas skolotāja, LIIMSA valdes priekšsēdētāja
  43
  Olga Karpicka - Ribačova
  53.vsk
  44
  Anita Mužniece
  13.saeimas deputāte, uz laiku apturējusi darbību NIB
  45
  Ņikita Kozlovs
  Rīgas 96.vsk.izglītības iestādes vadītāja vietnieks
  46
  Agita Zariņa
  Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore
  47
  Gatis Ozoliņš
  pensionārs
  48
  Linards Kumskis
  Krimuldas vsk.
  49
  Laura Riekstiņa
  Pensionēta grāmatu redaktore
  50
  Alma Brinkmane
  IZM Politikas iniciat;ivas un attīstōbas departamenta eksperte (jaunatnes joma)
  51
  Nataļja Zacepina
  Rīgas Klasikā ģimnāzija, psihologs, direktora vietnieks
  52
  Gunta Kraģe
  LNA Latviešu valodas apmācība, galvenā speciāliste, metodiķe
  53
  Daiga Barkāne
  LĪvānu 1. vidusskola
 • No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.