• Aktīvie biedri

  1

  Zane Ozola

  Privātskola “Patnis", valdes priekšsēdētāja
  2

  Inguna Vārtiņa

  Privātskola "Patnis", privātā bērnudārza direktore
  3

  Zanda Rubene

  LU PPMF prodekāne, profesore, doktora studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktore.
  4

  Laima Geikina

  LU Teoloģijas fakultāte, profesore | uz laiku apturējis darbību NIB
  5

  Inga Zeide

  Liepājas Liedaga vidusskolas direktore, Liepājas Universitāte docente
  6

  Velta Pēce

  Pāles pamatskola, direktora vietniece
  7

  Gunta Lāce

  Limbažu novada ģimnāzija, direktore
  8

  Nelda Jaunzeme

  Rīgas Angļu ģimnāzija, izglītības metodiķis
  9

  Zaiga Ivana

  Mazsalacas vidusskola, direktore
  10

  Ligita Grigule

  LU PPMF, pētniece 

  11

  Vita Zariņa

  Ekonomikas un kulturas augstskola Profesore un studiju programmu Biznesa ekonomika un Grāmatvedība un audits direktore 
  12

  Gunita Elksne

  Aizkraukles novada ģimnāzija, direktora vietniece audzināšanas darbā
  13

  Santa Iesmiņa

  Privātskola "Patnis", skolotāja
  14

  Anna Stavicka

  LU, docente
  15

  Agnese Dāvidsone

  Vidzemes Augstskolas rektore
  16

  Inese Magdaļenoka

  Līvānu 1.vidusskola, direktora vietniece izglītības jomā
  17

  Laila Raiska

  Rīgas sākumskola "Valodiņa", skolotāja
  18

  Andris Priekulis

  Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, direktors
  19

  Uva Grencione-Lapseniete

  Alūksnes pilsētas sākumskola un E.Glika Alūsnes Valsts ģimnāzijas direktore
  20

  Aija Abens

  uz laiku apturējusi darbību NIB
  21

  Agnese Pūtele

  Privātskola "Patnis", skolas direktore
  22

  Inguna Granta

  RTU Inženierzinātņu vidusskola, direktore
  23

  Nora Jansone-Ratinika

  RSU pedagoģiskās izaugsmes centrs, direktore
  24

  Daiga Struncēna

  Vidzemes Tehnoloģiju Dizaina tehnikums un Rīgas 33. vidusskola, skolotāja
  25

  Gita Daubare

  Kocēnu vidusskola, direktora vietniece mācību darbā
  26

  Ļevs Rusilo

   Rīgas Juglas vidusskolas un Rīgas Tālmācības vidusskolas skolotājs, Kulturas pedagogu biedrības valdes loceklis
  27

  Mārtiņš Šteins

  Līgatnes Jauno Līderu vidusskolas skolotājs un direktora vietnieks audzināšanas jomā, NIB pārstāvis biedrībā "Latvijas Pilsoniskā alianse".
  28

  Ingrīda Segliņa

  Vecumnieku vidusskola, skolotāja
  29

  Anžela Jurāne-Brēmane

  Vidzemes Augstskola
  30

  Rūta Kanteruka

  King's College Latvia, LIIMSA, valdes priekšsēdētāja
  31

  Olga Karpicka-Ribačova

  Rīgas 86. vidusskola, skolotāja
  32

  Vineta Silkāne

  ViA asociētā profesore
  33

  Anita Mužniece

   Uz laiku apturējusi darbību NIB
  34

  Linards Kumskis

  Krimuldas vidusskola
  35

  Laura Riekstiņa

  Pensionēta grāmatu redaktore
  36

  Madara Mickeviča


  "Emocionālā, sociālā intelekts centrs" vadītāja, koučs, supervizore, klīniskās garīgās aprūpes speciāliste
  37

  Gunta Kraģe

  LU Reģionālā centra direktore, docente
  38

  Agnese Dāvidsone

  Vidzemes Augstskola, Komunikācijas un mediju studiju virziena direktore, docente, pētniece
  39

  Ieva Veģere

  Gaismas pamatskola, direktora vietniece izglītības jomā
  40

  Ieva Margeviča-Grīnberga

  LU, vadošā pētniece, docente
  41

  Liesma Ose

  Labklājības ministrija, projekts "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”, eksperte
  42

  Kristīne Vāgnere

  Ventspils tehnikuma direktore
  43

  Laura Fjodorova

  RTU IZV, skolotāja, RSU, docētāja sagatavošanas kursos
  44

  Gunita Grīnberga

  Smiltenes Mūzikas skolas direktore
  45

  Jolanta Broka

  Pamatskolas "Būsim" administratīvā direktore 
       

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.