• Aktīvie biedri

  1

  Zane Ozola

  Privātskola “Patnis", valdes priekšsēdētāja
  2

  Inguna Vārtiņa

  Privātskola "Patnis", privātā bērnudārza direktore
  3

  Zanda Rubene

  LU PPMF prodekāne, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas studiju programmas direktore
  4

  Laima Geikina

  LU Teoloģijas fakultāte, profesore
  5

  Raitis Jākobsons

  Valkas ģimnāzija
  6

  Velta Pēce

  Pāles pamatskola, direktora vietniece
  7

  Gunta Lāce

  Limbažu novada ģimnāzija, direktore
  8

  Nelda Jaunzeme

  Rīgas Angļu ģimnāzija, izglītības metodiķis
  9

  Zaiga Ivana

  Mazsalacas vidusskola, direktore
  10

  Ligita Grigule

  LU PPMF, pētniece | uz laiku apturējusi darbību NIB
  11

  Dace Medne

  Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, skolotāju katedras profesore
  12

  Gunita Elksne

  Aizkraukles novada ģimnāzija, direktora vietniece audzināšanas darbā
  13

  Santa Iesmiņa

  Privātskola "Patnis", skolotāja
  14

  Anna Stavicka

  LU, docente
  15

  Una Leināte

  Rīgas Angļu ģimnāzija, skolotāja
  16

  Inese Magdaļenoka

  Līvānu 1.vidusskola, direktora vietniece izglītības jomā
  17

  Laila Raiska

  Rīgas sākumskola "Valodiņa", skolotāja
  18

  Andris Priekulis

  Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, direktors
  19

  Aija Melle

  Rīgas Juglas vidusskola, direktore
  20

  Aija Abens

  uz laiku apturējusi darbību NIB
  21

  Agnese Pūtele

  Privātskola "Patnis", skolas direktore
  22

  Inguna Granta

  RTU Inženierzinātņu vidusskola, direktore
  23

  Nora Jansone-Ratinika

  RSU pedagoģiskās izaugsmes centrs, direktore
  24

  Daiga Struncēna

  Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola, skolotāja
  25

  Gita Daubare

  Kocēnu vidusskola, direktora vietniece mācību darbā
  26

  Ļevs Rusilo

  LU PPMF Domes biedrs, students, Juglas vidusskolas skolotājs
  27

  Mārtiņš Šteins

  Biedrība "Nītaureņi", valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts  | uz laiku apturējis darbību NIB
  28

  Ingrīda Segliņa

  Vecumnieku vidusskola, skolotāja
  29

  Anžela Jurāne-Brēmane

  Vidzemes Augstskola
  30

  Rūta Kanteruka

  King's College Latvia, LIIMSA, valdes priekšsēdētāja
  31

  Olga Karpicka-Ribačova

  Rīgas 53. vidusskola, skolotāja
  32

  Vineta Silkāne

  Vidzemes Augstskola, pētniece, docente
  33

  Anita Mužniece

  Izglītības un zinātnes ministre | uz laiku apturējusi darbību NIB
  34

  Linards Kumskis

  Krimuldas vidusskola
  35

  Laura Riekstiņa

  Pensionēta grāmatu redaktore
  36

  Alma Brinkmane

  IZM Politikas iniciatīvas un attīstības departamenta eksperte (jaunatnes joma)
  37

  Gunta Kraģe

  LNA Latviešu valodas apmācība, galvenā speciāliste, metodiķe
  38

  Agnese Dāvidsone

  Vidzemes Augstskola, Komunikācijas un mediju studiju virziena direktore, docente, pētniece
  39

  Ieva Veģere

  Gaismas pamatskola, direktora vietniece izglītības jomā
  40

  Ieva Margeviča-Grīnberga

  LU, vadošā pētniece, docente
  41

  Liesma Ose

  Labklājības ministrija, projekts "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”, eksperte
  42

  Inna Burova

  Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija, direktora vietniece
  43

  Karīna Brikmane

  Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola, direktore
  44

  Romans Alijevs

  Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija, direktors
  45

  Laura Fjodorova

  RTU IZV, skolotāja, RSU, docētāja sagatavošanas kursos
  46

  Artūrs Jankauskis

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.