• Aktīvie biedri

  Zane Ozola
  Privātskola "Patnis", valdes priekšsēdētāja
  Tija Vanaga
  Ārste - psihoterapeite, Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente
  Dace Kazāka
  RPIVA
  Inguna Vārtiņa
  Privātais bērnudārzs Patnis, direktore
  Zanda Rubene
  LU PPMF, profesore, pedagoģijas doktora programmas direktore
  Laima Geikina
  LU, Teoloģijas fakultāte, profesore
  Aija Tūna
  Kultūras ministrija
  Aelita Grase
  Tīnūžu pamatskola, direktore
  Velta Pēce
  Pāles pamatskola, direktora vietniece
  Taiga Plitniece
  Limbažu novada Lādezera pamatskola, direktore
  Sigita Upmale
  Limbažu bērnu un jauniešu centrs, direktore
  Ziedonis Rubezis
  Limbažu 3. vsk., direktors
  Vija Jevdokimova
  Limbažu sākumskola, direktore
  Gunta Lāce
  Limbažu novada ģimnāzija, direktore
  Ilze Cara
  Burtnieku novads, Ēveles pamatskola, direktore
  Ilze Kurte
  Ēveles pamatskola, angļu un mājturības skolotāja
  Nelda Jaunzeme
  Rūjienas vidusskola, direktora vietniece mācību darbā
  Agrita Buračevska
  Rencēnu pamatskola, direktora vietniece izglītības jomā
  Zaiga Ivana
  Mazsalacas vidusskola, direktore
  Ligita Grigule
  LU
  Inta Tiļļa
  Dace Medne
  JULMA, profesore
  Gunita Elksne
  Aizkraukles novada ģimnāzija, direktora vietniece audzināšanas darbā
  Santa Iesmiņa
  Rīgas Franču licejs, angļu valodas skolotāja, audzinātāja
  Anna Stavicka
  LU, docente
  Anitra Eiklone
  Privātā vidusskola "Patnis", pedagogs
  Una Leināte
  Rīgas angļu ģimn.
  Liene Valdmane
  Kristīne Piļščikova
  Jersikas pamatskola, sociālo zinību skolotājs
  Mārīte Ondzule
  Jersikas pamatskola, direktora vietniece
  Gundars Kucenčeirs
  Rožupes pamatskolas direktors
  Daiga Barkāne
  Līvānu 1. vidusskola
  Mārika Rudzite-Griķe
  MGrike projects
  Inese Magdaļenoka
  Līvānu 1.vidusskola; direktora vietniece izgl.j.; latviešu valodas un lit.skolotāja
  Gunta Kraģe
  LU, PPMF, dekāna palīdze
  Laila Raiska
  Bambino privātā skola, vadītāja
  Aija Selga-Brikmane
  Māmiņa, vēlas nodibināt savu bērnudārrzu
  Andris Priekulis
  Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, direktors
  Ilona Bergmane
  Rīgas Teikas vidusskola, direktore
  Aija Melle
  Rīgas Juglas vidusskola, direktore
  Aija Abens
  Latvijas Okupācijas muzejs
  Agnese Pūtele
  Privātā vidusskola "Patnis", direktore
  Inguna Granta
  RTU Inženierzinātņu vidusskola, matemātikas skolotāja
  Nora Jansone-Ratinika
  RSU pedagoģiskās izaugsmes centra direktore
  Raimonds Strods
  LU,PPMF, doktorants
  Daiga Struncēna
  Rīgas 14. vakara (maiņu) vsk., matemātikas skolotāja, apcietināto mil vadītāja
  Gita Daubare
  Kocēnu vsk, direktora vietniece mācību darbā
  Ļevs Rusilo
  LU PPMF Domes biedrs, students, kulturoloģijas un soc. zin. skolotājs
  Vineta Vaivode
  LNA Latviešu valodas apmācība, galvenā speciāliste, metodiķe
  Gundega Ozola
  Rīgas Imantas vidusskolas direkora vietniece, Rīgas 1. tālmācības vsk informātikas skolotāja
  Mārtiņš Šteins
  Biedrība "Nītaureņi" valdes priekšsēdētājs
  Valdis Ceičs
  Mārupes novada Skultes sākumskolas skolotājs
  Artūrs Jankauskis
  Students, LiepU
  Ingrīda Segliņa
  Vecumnieku vidusskola, Latviešu un literatūras skolotāja
  Ija Lasmane
  Rīgas 69. vidusskolas direktore
  Anžela Jurane Bermane
  Ruta Renigere
  Viesdocente LURMK
  Dace Austra Balode
  Rīgas Centra daiļamatu pamatskolas skolotāja
  Rūta Kanteruka
  Rīgas Starptautiskās skolas mūzikas skolas skolotāja, LIIMSA valdes priekšsēdētāja
 • No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.