• Tematiskās grupas  Dalītas atbildības, vienots mērķis 

  Neatkarīgās izglītības biedrības interešu lokā ir vispārējās izglītības aktualitātes. Tādēļ efektīvākai darbībai un mērķu sasniegšanai biedrībā izveidotas 3 tematiskās darba grupas.


  Pirmsskolas grupa

  Grupas vadītāja: Inguna Vārtiņa

  Grupas interešu lokā: pirmsskolas institūcijas stiprināšana, bērnu attīstības aktualizēšana, bērnu un vecāku interešu pārstāvība, mūsdienīgu mācību metožu implementēšana, diskusijas par pirmskolas izglītības kvalitāti un attīstības virzieniem


  Direktoru grupa 

  Grupas vadītāja: Inguna Granta

  Grupas interešu lokā: direktoru institūcijas stiprināšana, sadarbības veicināšana starp izglītības iestāžu administrāciju un pedagogiem, dažādu iesaistīto pušu jautājumu aktualizēšana (atbalsts direktoriem, kvalitatīva un pārdomāta pārvaldības sistēma, iesaiste nozarē starptautiskā līmenī)


  Augstskolu grupa

  Grupas vadītāja: Anžela Jurāne-Brēmane

  Grupas interešu lokā: augstākās izglītības pozīcijas stiprināšana, uz sadarbību vērsta augstskolu tīkla attīstīšana, zināšanu pārneses jautājumu risināšana – augstskolu un vispārējo izglītības iestāžu sadarbības veicināšana 


www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.