• Vīzija


  Par Neatkarīgo izglītības biedrību


  Neatkarīgo izglītības biedrību (NIB) 2015. gadā nodibināja izglītības jomas profesionāļu grupa, lai īstenotu mērķtiecīgu virzību uz skolu sistēmas modernizāciju, iesaistot tajā gan pedagogus, gan augstskolu mācībspēkus, gan politiķus, gan citus izglītības pilnveidē ieinteresētus sabiedrības pārstāvjus. Biedrības ambīcijas ir apvienot sabiedrību izglītības demokratizācijai.  Mēs vēlamies, lai biedrība no šaura entuziastu pulciņa pārvēstos par tautas kustību, kura būtu reāls spēks izglītības reformu īstenošanai.


  Līdzšinējos izglītības reformu izstrādes procesos NIB izceļ vairākas hroniskas problēmas Latvijas izglītības politikā, kas būtiski bremzē inovatīvu un akūti nepieciešamu pārmaiņu īstenošanu izglītībā. Fragmentētā un neefektīvā komunikācija starp atbildīgajām valsts institūcijām un profesionāļiem, kā arī sabiedrību kopumā. Skolotāja darba novērtēšana - skolotāju darbs tiek bieži kritizēts, taču netiek izceltas tās labās lietas, kas jau notiek skolā.Jau gadiem Latvijas izglītības sistēmas reformas ir klupinājis reformu ieviešanas pēctecības trūkums. Piemēram, 2012.-2013. gadā Ķīļa reformu grupā darbojās Satura reformas grupa Dr.paed. Maijas Kokares vadībā. Tika izstrādāts kompetenču pieejas koncepts. Mainoties izglītības ministriem, bez izdarītā darba analīzes jaunu kompetenču pieejas konceptu uzdeva izstrādāt LU pedagoģijas fakultātes mācībspēkiem. Abi koncepti ir  nogrimuši aizmirstībā.

  Neatkarīgās izglītības biedrības vēlme ir kļūt par profesionāļu grupu, kas aktīvi līdzdarbojas Latvijas izglītības politikas veidošanā, veicinot novērst minētās problēmas. 

  Darbības virzieni ir vērsti uz problēmjautājumu risināšanu:

  Novadu diskusijas - regulāri rīkojam tikšanās ar pedagogiem visā Latvijā. Šo tikšānās laikā mēs iegūstam informāciju par to,  kas aktuāls dažādās Latvijas pusēs, kā arī apkopojam labās prakses, ar kurām dalās skolu pedagogi un direktori. Šo tikšanos mērķis ir celt skolotāja darba prestižu, plašākai sabiedrībai parādot skolotāja vērtīgo, kvalitatīco darbu, kas notiek JAU šobrīd.
  .
  Semināri, kur tiekamies ar politiķiem, lai ieteikmētu izglītības politikā notiekošos procesus. Mērķis ir, iesaistoties politikas veidošanā, lēmumu pieņemšanā, novērst kļūdas, domājot par nepieciešamo, kas nepieciešams mūsdienu skolēnam augot mūsdienu pasaulē, kā arī  rūpēties par valsts līdzekļu lietderīgu izlietojumu.

  Starptautiski pieredzes apmaiņas braucieni - lai pārņemtu labās prakses un mācītos no pieredzējušiem kolēģiem valstīs, kuru izglītības sistēma ir pierādījusi savu darbību, braucam uz apmaiņas braucienos uz Somiju, Zviedriju, kur tiekamies gan ar skolu pedagogiem, gan augstskolu pasniedzējiem. 

  Sarunu cikls ar sabiedrības viedokļu līderiem - lai vērstu sabiedrības uzmanību uz izglītības tēmu un aktualizētu to, tiekamies ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem (piem., mācītāju Juri Cālīti, Iespējamās misijas vadītāju Kārli Andersonu), lai aprunātos par dzīvi un izglītību.

  Enciklopēdija -   lai ikvienam būtu pieeja informācija par Latvijas skolām, esam uzsākuši projektu, kura rezultāts būs papildināta interneta enciklopēdijas vietnes wikipedia ar informāciju par Latvijas skolām.
 • No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.