• Vīzija un misija

  Par Neatkarīgo izglītības biedrību

  Neatkarīgo izglītības biedrību (NIB) 2015. gadā nodibināja izglītības jomas profesionāļu grupa, lai īstenotu mērķtiecīgu virzību uz skolu sistēmas modernizāciju, iesaistot tajā gan pedagogus, gan augstskolu mācībspēkus, gan politiķus, gan citus izglītības pilnveidē ieinteresētus sabiedrības pārstāvjus. Biedrības ambīcijas ir apvienot sabiedrību izglītības demokratizācijai.  Mēs vēlamies, lai biedrība no šaura entuziastu pulciņa pārvēstos par tautas kustību, kura būtu reāls spēks izglītības reformu īstenošanai.

  Neatkarīgās izglītības biedrības vēlme ir kļūt par profesionāļu grupu, kas aktīvi līdzdarbojas Latvijas izglītības politikas veidošanā, veicinot novērst minētās problēmas. 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  NIB misija ir izcelt izglītības nozarei svarīgas tēmas, kuras kopā ar zinātniekiem un praktiķiem aktualizēt, veicinot kvalitatīvāku izglītības procesu. Mūsu lielākā vērtība ir NIB biedru zināšanas, kas iegūtas ilgus gadus uzkrātā pieredzē.


  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


  Darbības virzieni ir vērsti uz problēmjautājumu risināšanu:

  Informatīvās kampaņas, kas risina būtiskus jautājumus, par kuriem citiem ir grūti vai neērti runāt, tāpat tādas kampaņas, kas informē par dažādiem jautājumiem, kas veicinātu izglītības procesa uzlabošanu kā reģionālā, tā nacionālā līmenī. Pie šādām kampaņām pieskaitāma, piemēram, NIB kampaņa par pedagogu vakcinēšanās veicināšanu (2021).
  Pedagogu viedokļa publiskošana – NIB stabilākais un jaunākais darbības virziens ir pedagogu balss un viedokļa virzīšana publiskajā telpā. Ikvienam biedram ir iespējas piedalīties materiālu izstrādē par aktuālākajām tēmām un runāt par tām mediju telpā.
  Semināri, konferences, diskusijas, kur tiekamies ar politiķiem, lai ietekmētu izglītības politikā notiekošos procesus. Mērķis ir, iesaistoties politikas veidošanā, lēmumu pieņemšanā, novērst kļūdas, domājot par to, kas nepieciešams mūsdienu skolēnam, augot mūsdienu pasaulē, kā arī rūpēties par valsts līdzekļu lietderīgu izlietojumu.
  Novadu diskusijas – Viens no NIB projektiem bijis arī regulāru diskusiju organizēšana ar pedagogiem visā Latvijā. Šo tikšanos laikā tika iegūta informācija par to, kas aktuāls dažādās Latvijas pusēs, kā arī apkopti labās prakses piemēri, ar kuriem dalījās skolu pedagogi un direktori. Šo tikšanos mērķis bija celt skolotāja darba prestižu, plašākai sabiedrībai parādot skolotāja vērtīgo, kvalitatīvo darbu.
  Starptautiski pieredzes apmaiņas braucieni – lai pārņemtu labās prakses un mācītos no pieredzējušiem kolēģiem valstīs, biedri regulāri dodas apmaiņas braucienos (Somiju, Zviedriju, Igauniju, Lietuvu u.c.)
  Sarunu cikls ar sabiedrības viedokļu līderiem – lai vērstu sabiedrības uzmanību uz izglītības tēmu un aktualizētu to, tiekamies ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem (piem., mācītāju Juri Cālīti, ), lai aprunātos par dzīvi un izglītību.
  Aptaujas un pētījumi, ar kuru starpniecību apkopojam kā sabiedrības, tā nozarē iesaistīto viedokli, lai labāk izprastu cilvēku viedokli par dažādiem ar izglītību saistītiem jautājumiem. Pārdomāti pētījumi sniedz mums iespēju runāt par tēmām, kas ir aktuālas, risināt problēmas, kas skar daudzus, un veidot vadlīnijas rīcībai, kas uzlabo un sakārto izglītības procesu.
  Enciklopēdija – lai ikvienam būtu pieeja vienkopus apkopota informācija par Latvijas skolām, NIB 2016./2017. mācību gadā uzsāka projektu, kura rezultātam nākotnē būtu jābūt papildinātai interneta enciklopēdijas Wikipedia vietnei ar informāciju par Latvijas skolām. Pašreiz NIB strādā ar projektu, cerot to pilnībā atjaunot jau tuvākā nākotnē.

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.