• Vērtības

        demokrātija;
        brīvība;
        izvēle;
        ilgtspēja;
        kritiskā domāšana;
        integrācija;
        inovācijas;
        radošums;
        veseluma pieeja
 • No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.