• Iestāšanās anketa

    Par Neatkarīgās izglītības biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kas ir ieinteresēta biedrības sekmīgā darbībā un tās mērķu sasniegšanā.

    Lai kļūtu par Neatkarīgās izglītības biedrības biedru, jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums valdei – iestāšanās anketa. Pieteikums jāparaksta iesniedzējam, kā arī 2 organizācijas biedriem – galvotājiem. Pieteikumā jāapliecina darboties atbilstoši biedrības mērķiem, vērtībām, statūtiem, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus, ievērot iekšējās kārtības noteikumus.
www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.