• Novadu diskusijas (2016–2017)


  ATSKATS UZ PROJEKTA "SKOLA, KĀDU TO VĒLAMIES" NOSLĒGUMA KONFERENCI SAEIMĀ

  2017. gada 2.martā esam aizvadījuši Neatkarīgās izglītības biedrības projekta "Skola, kādu to vēlamies" noslēguma konferenci LR Saeimā. Ar šo konferenci ir noslēdzies diskusiju cikls mazākumtautību skolās, kurā piedalījās 310 pedagogi. Kopumā dalībnieki atzīst, ka šādas diskusijas ir ļoti nepieciešamas, lai Latvijas izglītības sistēmā pārmaiņas notiktu veiksmīgāk.Tas nebija viegls un vienkāršs darbs. Bet mēs esam gandarīti par padarīto. Viedokļu dažādība ir demokrātiskas sabiedrības apliecinājums. Tagad strādāsim tālāk. Paldies LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, British Council Latvia, Izraēlas vēstniecībai Latvijā, profesoram Zvi Bekermanam, lieliskajiem un profesionālajiem NIB biedriem.

  Diskusiju cikls “Skola, kādu to vēlamies”. 

  Ar 2016. gada pavasarī Neatkarīgā izglītības biedrība aizsāka sarunu ciklu novados „Skola, kādu to vēlamies”. Šajās domapmaiņās dažādās Latvijas vietās Neatkarīgās izglītības biedrības komanda aicina uz sarunu skolu vadītājus un pedagogus, lai veidotu vienotu redzējumu par to, kas notiek un kam būtu jānotiek skolās , apkopotu labās prakses argumentus, kas tās palīdzēs iestrādāt sistēmiskā līmenī.
  Pirmā novadu diskusija notika Limbažos, otrā Rūjienā, trešā mācību gada noslēgumā – Aizkraukles novada ģimnāzijā, 2016.g. 20. septembrī notika diskusija starptautiskā līmenī – NIB biedri devās pieredzes vizītē uz Stokholmas latviešu skolu Stokholmā, 23. septembrī diskusija noritēja Kuldīgas alternatīvajā skolā, pēdējā novadu diskusija notika š.g. 14. oktobrī Līvānos.  


  Pirmā diskusija Limbažos!

  Pirms mūsu pirmās diskusijas Limbažos - patīkams satraukums!

  Jau drīz ir skaidrs - domu biedru būs daudz!

  Paldies visiem - gan organizētājiem, gan dalībniekiem.


  Otrā NIB izbraukuma diskusija Latvijas novados.


   
  8.aprīlī, viesojāmies Rūjienas vidusskolā.
  Valde pilnā sastāvā - Zane Ozola, Zanda Rubene un Laima Geikina, 
  kā arī "Izglītība un Kultūra" galvenā redaktore Daiga Kļanska.
  Patīkama apziņa - ir labās prakses piemēri, ko apspriest!
  Paldies visiem!

  Jau trešā izbraukuma diskusija - Aizkrauklē!

  Kaut arī vasara mūs ļoti priecē, vēl vairāk priecē tas, ka pulcinājām tik lielu interesentu skaitu!
  Šoreiz - īpaša dāvana dalībniekiem - Dr.paed., Dr.theol. Laima Geikina par Holandes skolu pozitīvo piemēru.
  Neiztrūkstoši - darbs grupās un diskusijas.

   Paldies visiem!


  Ceturtā novadu diskusija Kuldīgā!


  2016. gada 23. septembrī NIB viesojās Kuldīgā.


    


  Piektā Novadu diskusija Līvānos.

  2016. gada 14. oktobrī
  Diskusija un tikšanās ar skolotājiem Rīgā 2016. gada 25. novembrī.   
  Neatkarīgā izglītības biedrība sadarbībā ar Britu padomi Latvijā 2017./2018. m.g. organizē diskusiju ciklu mazākumtautību skolās 
  "Skola, kādu to vēlamies".  Diskusiju mērķis ir stiprināt dialogu ar mazākumtautību skolām Latvijā, lai kopīgi izveidotu vīziju par 21. gadsimta skolu, un nonāktu pie darbību plāna šīs vīzijas sasniegšanai.

  Uz diskusiju aicināti visi skolas pedagogi, skolas direktori, visi interesenti, kuriem rūp izglītība Latvijā.

  Kopā 2017./2018. mācību gada laikā plānotas 9 diskusijas dažādās skolās visā Latvijā, noslēgumā gala konference Rīgā,kur tiksies kopā visas iesaistītās skolas. Konferencē piedalīsies eksperti, politiķi, pedagogi.   

  Diskusija "Skola, kādu to vēlamies" ar skolotājiem Rīgas 40. vidusskolā 2017. gada 29. septembrī.
   Diskusija "Skola, kādu to vēlamies" ar skolotājiem Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā 2017. gada 13. oktobrī.
  Diskusija "Skola, kādu to vēlamies" ar skolotājiem Daugavpils 9. vidusskolā 2017. gada 10. novembrī.

  "Saprast pārmaiņas un mainīt attieksmi pret tām."
  "Vai skolotājs - izpildītājs var tapt par skolotāju - radītāju, virzītāju?"
  Diskusija "Skola, kādu to vēlamies" ar skolotājiem Ventspils 2. vidusskolā 2017. gada 24. novembrī

  "Mēs ļoti gaidām pārmaiņas, bet mēs nezinām, kā strādāt šajos pārmaiņu apstākļos!"
  "Mēs esam par pāraiņām. Bet par saprātīgām un racionālām pārmaiņām!" 
www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.