• Mērķi un uzdevumi

  Mērķis: apvienot izglītības profesionāļus un atbalstītājus pārmaiņu īstenošanai vispārējā izglītībā Latvijā politiskajā, sistēmiskajā, institucionālajā un indivīda līmenī.
  Uzdevumi:
  ·         Apvienot izglītības jomas entuziastus, kas personīgi ir ieinteresēti pārmaiņās, bet kuriem nepieciešams dažāda veida atbalsts to īstenošanai.
  ·         Atbalstīt pašvaldību, skolu un citu izglītības jomu pārstāvošu organizāciju, grupu, biedrību projektus un iniciatīvas skolu darbības pilnveidošanai.
  ·         Informēt sabiedrību par aktualitātēm izglītībā, kā arī piedāvāt pētījumos pamatotus izglītības ekspertu viedokļus par tām.Panākt politisko atbalstu reālai izglītības sistēmas reformu iedzīvināšanai.

 • No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.