• Mērķi un uzdevumi  MĒRĶIS
  Apvienot izglītības profesionāļus un atbalstītājus pārmaiņu īstenošanai vispārējā izglītībā Latvijā politiskajā, sistēmiskajā, institucionālajā un indivīda līmenī.

  UZDEVUMI
  -  Apvienot izglītības jomas entuziastus, kas personīgi ir ieinteresēti pārmaiņās, bet kuriem nepieciešams dažāda veida atbalsts to īstenošanai.
  -  Atbalstīt pašvaldību, skolu un citu izglītības jomu pārstāvošu organizāciju, grupu, biedrību projektus un iniciatīvas skolu darbības pilnveidošanai. 
  -  Informēt sabiedrību par aktualitātēm izglītībā, kā arī piedāvāt pētījumos pamatotus izglītības ekspertu viedokļus par tām. Panākt politisko atbalstu reālai izglītības sistēmas reformu iedzīvināšanai.

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.