• Biedru nauda

    Biedra nauda biedrībā ir noteikta 1EUR mēnesī. Tā jāpārskaita uz biedrības kontu līdz katra mēneša 5. datumam vai maksājot par vairākiem mēnešiem vienā maksājumā. Abos gadījumos maksājuma mērķī norādiet „Biedra nauda, mēnesis (novembris, piemēram)”. Biedrības bankas konts: LV73UNLA0050023364800
  • No comments:

    Post a comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.