• Biedru nauda

    Biedra nauda biedrībā ir noteikta 20 EUR gadā.  
    Biedrības bankas konts: LV73UNLA0050023364800
www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.