• NIB apsveikums Jaunajā mācību gadā

   

  Liels paldies Neatkarīgās izglītības biedrības biedriem un draugiem par čaklo darbu un atbalstu! Sveicu visus Jaunajā mācību gadā, kā arī vēlos īsumā iezīmēt paveikto pagājušajā gadā un plānoto – nākamajā!

   

  Neatkarīgā izglītības biedrība (NIB) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno izglītības profesionāļus. Mūsu biedrība regulāri diskutē par jaunumiem izglītībā, apkopo idejas un dalās tajās ar pedagogu sabiedrību, Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) u.c. Mēs apzināmies, ka tieši skolās un augstskolās, reāli strādājot ar skolēniem un reizē iedziļinoties arī zinātniskajos pētījumos, rodas labākās idejas mūsu valsts izglītības sistēmas pilnveidošanai. Skolās, nevis ministrijās, ir īstā un dzīvā pedagoģija. Ļoti vēlamies, lai IZM un citas institūcijas vairāk ieklausītos mūsu domās un izvērstos patiesa sadarbība, kas rezultētos ar birokrātijas mazināšanu un svaigu ideju ienākšanu skolu sistēmā.  

   

  2018./2019. mācību gadā mūsu galvenais temats bija skolotāja profesijas prestiža celšana.  Gada laikā izplatījām vairāk nekā 200 publikāciju par skolotāju profesiju, īstenojām mediju monitoringu un pierādījām, ka pozitīva informācija par mūsu profesiju ir pieaugusi no 13% līdz 25%. Savus priekšlikumus iesniedzām IZM. Tagad pozitīvo publicitāti turpina projekts “Mācītspēks”, par ko esam ļoti gandarīti. Tomēr tā ir tikai viena sadaļa, kas jādara, lai reāli panāktu pedagogu profesijas prestiža celšanos un jauno skolotāju pieplūdumu skolās.

   

  Pagājušā mācību gada tēma bija matemātika. Gadu no gada matemātikas eksāmenu rezultāti pasliktinājās, un 2019. gada vasarā NIB biedri izstrādāja plānu, kā uzlabot situāciju. Veidojām aptaujas, iepazīstinājām ar rezultātiem augstākstāvošās institūcijas, sarunājāmies un mēģinājām panākt savu ideju iedzīvināšanu. Sarunu festivālā “Lampa” 5.septembrī mēs noslēgsim savu gada darbu par matemātiku, tāpēc aicinu visus sekot līdzi un piedalīties klātienē vai attālināti ar savu viedokli par to, kā paaugstināt matemātikas mācīšanās kvalitāti.

   

  2020./2021. mācību gadā NIB plāno:

   

  -          Popularizēt shared education jeb visāda veida partnerību starp dažādām sociālajām grupām, piemēram, latviešiem/cittautiešiem, trūcīgajiem/nodrošinātajiem, veselajiem/cilvēkiem ar ierobežotām spējām, kā arī realizēt dažādu ar izglītību saistītu NVO sadarbību ar izglītības pārvaldēm un augstākstāvošajām institūcijām.

  -          Realizēt aptauju, lai noskaidrotu, ko pedagogi vēlas no izglītības pārvaldēm.

  -          Apzināt COVID sekas izglītības sistēmā, sadarbībā ar LU pētniekiem organizējot fokusgrupu diskusijas par attālinātajām mācībām, veicinot pētījumus un rekomendācijas, kā arī nodrošinot publicitāti.

  -          Iedziļināties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas procesā un izstrādāt priekšlikumus.

  -          Sekmēt iekļaujošo izglītību, turpināt raisīt sabiedrībā diskusijas un piedāvāt savus risinājumus. Uzskatām, ka nepieciešama diskusija par vērtēšanu bērniem ar īpašām vajadzībām Skola 2030 kontekstā.

  -          Turpināsim sekot līdzi skolu tīkla sakārtošanai, aicinot lēmumu pieņemšanu balstīt ne tikai uz kvantitatīviem, bet arī uz kvalitatīviem pētījumiem.

  -          Aktualizēsim jautājumu par skolotāju izdegšanu, veicinot supervīziju izmantošanu skolās un citu atbalstošo pieredzi.

  -          Popularizēsim mācību procesa jēgpilnu digitalizāciju.

   

  Lai mums visiem izdodas viss Jaunajā mācību gadā ierecētais!

   

  Patiesā cieņā,

  Neatkarīgā izglītības biedrības

  valdes priekšsēdētāja

  Zane Ozola

 • Tevi varētu interesēt arī

  No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.