• Jānis Vilnītis: Pašvaldībām aktīvi jāiesaistās sabiedrības informēšanā par vakcināciju


   

  Jānis Vilnītis: Pašvaldībām aktīvi jāiesaistās sabiedrības informēšanā par vakcināciju

  Gada sākumā Izglītības un zinātnes ministrija īstenoja pedagogu aptauju, kuras ietvaros tika secināts – tikai aptuveni 30% pirmsskolu pedagogu piekrīt vakcinēties, savukārt vispārizglītojošajās skolās šādu skolotāju ir nedaudz vairāk kā 40%. Arī Liepājas pašvaldībā janvārī pirmsskolu pedagogu vidū gatavību vakcinēties pauda vien 30%, bet mēneša laikā, pateicoties vairākām informatīvajām aktivitātēm, rādītājs pieaudzis līdz 40%, turpretī to pedagogu skaits, kuri ir kategoriski pret vakcināciju, turpina samazināties gan pirmsskolu, gan skolu līmenī. Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis dalās pieredzē, kā pilsēta sekmē iedzīvotāju izpratni par vakcināciju un pauž apņēmību turpināt informācijas nodošanu sabiedrībai.

  Lai gan pedagogu vidū vērojama pozitīva tendence un vakcinēties gatavo cilvēku skaits aug, 40% pirmsskolas līmenī, protams, vēl nav pietiekami, tāpēc visām uzsāktajām aktivitātēm jāturpinās. Lai sekmētu izpratni par vakcināciju, tiek organizētas regulāras tikšanās ar izglītības nozares darbiniekiem, sniedzot iespēju uzdot jautājumus tiem, kuri jau saņēmuši abas vakcīnas devas. Liepājā ir vakcinēti ne tikai liela daļa medicīnas iestāžu darbinieku, bet arī pirmsskolu medicīnas māsas. Tas pedagogiem sniedz iespēju redzēt pozitīvos piemērus pašu kolēģu vidū, turklāt tas ļāva efektīvi izmantot pieejamās vakcīnas un neviena deva neaizgāja zudumā.

  Godīga un atklāta informācija

  Viens no veidiem, kā motivēt cilvēkus vakcinēties, ir godīga un atklāta dalīšanās ar līdzcilvēku pieredzes stāstiem. Ja paraugāmies uz “vidējo stāstu”, tad redzam, ka pēc pirmās vakcīnas devas nav nekādu nevēlamu reakciju, taču pēc otrās mēdz būt paaugstināta temperatūra un galvassāpes, kas ilgst dažas stundas vai vienu, divas dienas. Arī šīs lietas pārrunājam, piemēram, tiekoties ar pirmsskolu vadītājiem un skolu direktoriem reizi mēnesī. Tāpat analizējam arī mediķu pieredzi un faktus, kas liecina par strauju slimības izplatības samazinājumu medicīnas personāla vidū pēc vakcinācijas.

  Ģimenes ārsti, slimnīca un doktorāts

  Vēl viens būtisks faktors ir veids, kā un kur iespējams saņemt vakcīnu. Liepājā vakcināciju veic 38 ģimenes ārstu praksēs, papildus tam ir sešas vietas, ieskaitot Liepājas reģionālo slimnīcu, kur var vakcinēties tie cilvēki, kuru ģimenes ārsti šo pakalpojumu nesniedz. Esam pārrunājuši iespējamo sadarbību ar visām veselības aprūpes iestādēm par izbraukumiem prioritāro grupu vakcinēšanai. Piemēram, valstiskā līmenī noteiktās prioritārās grupas izglītības nozarē vakcīnu varētu saņemt savā darba vietā - izglītības iestādē. Ar šādu aktivitāti vēlamies nodrošināt ērtu vakcinācijas procesu izglītības darbiniekiem, rūpējoties par to, lai brīdī, kad būs iespējams saņemt vakcīnas, darbiniekiem atliktu domāt tikai par nokļūšanu savā darba vietā, nevis meklēt vakcinācijas punktus pilsētā. 

  Gatavība vakcinēties un informācijas pieejamība

  Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa šobrīd sniedz lielu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā. Katru reizi, tiekoties ar skolu pārstāvjiem, tiek demonstrētas gan skaidrojošās prezentācijas par vakcīnām, gan organizēta jautājumu un atbilžu sesija. Gatavība vakcinēties lielā mērā ir stāsts par informācijas pieejamību – ticamas, drošas un pārbaudītas informācijas. To apliecina arī iemesli, kādēļ cilvēki atsakās vakcinēties, piemēram, viltus ziņu ietekme, no dažādiem avotiem dzirdētas puspatiesības u.tml. Lai skaidrotu un kliedētu šos mītus, iedzīvotāju informēšanā iesaistās arī Liepājas reģionālās slimnīcas ārsti, velkot paralēli ar dažādām vakcīnām, kas laika gaitā palīdzējušas cilvēcei tikt galā ar virkni saslimšanu.

  Izaicinājums – krievvalodīgo senioru sasniegšana

  Ir saprotams, ka gadījumā ar Covid-19, sabiedrību mulsina tas, ka vakcīnas ir vairākas, ka tās tika izstrādātas salīdzinoši ātri, tomēr jāņem vērā, ka zinātne attīstās ļoti strauji un lietas, kas savulaik prasīja gadus, šobrīd notiek mēnešu laikā. Runājot par sabiedrības informēšanu, jānorāda, ka zināms izaicinājums ir mazākumtautību iedzīvotāji.  Lai informētu šo grupu, izmantojam pašvaldības izdevumu, ko izdodam arī krievu valodā. 

  Aktīvi jādarbojas visām pašvaldībām

  Uzskatu, ka Covid-19 krīzes risināšanā un sabiedrības informēšanā aktīvi jādarbojas visām pašvaldībām. Centralizēta kampaņa neaizsniegs vienlīdzīgi kā lielo, tā mazo pašvaldību iedzīvotājus. Paralēli tam, ka aktīvi strādājam ar informācijas nodošanu un skaidrošanu, proaktīvi un laicīgi sākām apzināt valstiskā līmenī noteiktās prioritārās grupas un to gatavību saņemt vakcīnu, lai brīdī, kad sāksies masveida vakcinācija, mēs spētu operatīvi organizēt šo procesu. Kopīgiem spēkiem, apvienojoties ģimenes ārstiem un pašvaldības resursiem, apzinot pedagogus un citu padotības iestāžu darbiniekus, esam paveikuši būtisku darbu. Citu iespēju nav! Apzināmies, ka esam trešā lielākā Latvijas pilsēta, ka mums ir ne tikai sauszemes, bet arī jūras robeža, esam pietiekami lielā riska zonā, un mūsu uzdevums ir rūpēties par to, lai šo risku samazinātu visos iespējamos veidos.

  Atslēgas vārdi - elastība un mobilitāte

  Esmu pārliecināts, ka visi paveiktie un turpmākie darbi arī veiksmīgi rezultēsies, galvenais, lai būtu vakcīnas. Liepāja piesakās uz katru kravu, ko Latvija pasūta, esam gatavi īstenot vakcinācijas procesu jebkurā brīdī. Atslēgas vārdi šajā situācijā ir elastība un mobilitāte, kas, protams, prasa arī papildus finansiālos resursus, piemēram, lai nodrošinātu mobilās vakcinācijas izbraukumus un speciālistus. Jau budžeta plānošanas stadijā paredzējām piecas reizes lielāku rezerves fondu, nekā iepriekšējos gados, papildus tam ir arī valsts atbalsts, piemēram, piemaksa medicīnas speciālistiem gadījumos, kad jāveic izbraukuma vakcinācija. Finansiālais atbalsts no valsts ir atbilstošs, problēma ir vakcīnu nepietiekamībā un informācijas apmaiņā, piemēram, pašvaldībai trūkst informācijas par iedzīvotāju saslimšanu – vecuma grupām un saslimšanas vietām. Šāda informācijas pieejamība palīdzētu pieņemt konkrētus lēmumus par papildu ierobežojumiem pašvaldības ietvaros, par atbalstu uzņēmējiem vai juridiskām personām, kur saslimšana konstatēta masveidā.   

  Ikviens gaida iespēju atgriezties pie klātienes mācībām

  Runājot par darbu skolās, jāsaka,  ka, protams, ikviens gaida iespēju atgriezties pie klātienes mācībām. Jau 2020.gada vasarā uz Izglītības un zinātnes ministrijas dokumentu bāzes izstrādājām īpašas vadlīnijas, kas kalpoja par pamatu drošai mācību vides veidošanai Covid-19 apstākļos. Arī šobrīd esam izstrādājuši detalizētu metodiku, kā mācību process varētu norisināties klātienē, tomēr pagaidām saslimstības rādītāji, lai arī ir zemāki par vidējo Latvijas līmeni, vēl neļauj to darīt. Kamēr turpinās attālināto mācību process, rūpējamies arī par skolēnu un pedagogu emocionālo labsajūtu. Ir noslēgts līgums par pašvaldības apmaksātām konsultācijām pie psihologa, ko skolēni un pedagogi arī izmanto. Lai monitorētu jauniešu mentālo veselību, aktīvi sadarbojamies arī ar nevalstisko sektoru, darbojas krīzes tālrunis un citi mehānismi. Apzināmies, ka šis laiks daudziem nav viegls, tāpēc gan skolotājiem, gan skolēniem, gan arī vecākiem nepieciešams dažāda veida atbalsts.

 • Tevi varētu interesēt arī

  1 comment:

  1. In Canada, players can play any sort of gambling recreation for actual money. During the gaming experience, players is not going to be distracted by anything, and there will be no pop-up home windows that take attention to themselves in the course of the recreation. Go to the on line casino web site, select a 바카라사이트 recreation and start half in}. By downloading this recreation, you agree to future recreation updates as released in your app store or social network.

   ReplyDelete

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.