• Seminārs par kompetenču pieeju praksē 31.03

  Latvijā šobrīd notiek pēdējā laika lielākā reforma izglītībā - kompetenču pieeja mācību saturā. Par šo projektu sabiedrībai ir ļoti daudz neskaidri jautājumi, tāpēc Neatkarīgā izglītības biedrība rīko publiskus seminārus, kuru mērķis ir rast atbildes, veicināt atvērtu un demokrātisku dialogu, lai pārmaiņas izglītībā notiktu pēc iespējas labāk - saprotamāk, ilgtspējīgāk un atbilstoši mūsdienu prasībām.


  Nākamais seminārs notiks 31. martā sadarbībā ar Saeimas Izglītības, zinātnes un komisiju, Eiropas kustību Latvijā, biedrību "Līdere". 


  Interesentus aicinām rakstīt e-pastu uz izglitibasbiedriba@gmail.com. Šobrīd vietu vairāk nav, taču, ja vietas atbrīvosies, sazināsimies ar jums!  Programma

  Kā jēgpilni īstenot projektu “ Kompetenču pieeja mācību saturā”?
  2017. gada 31. marts pl.13.00-16.00
  Saeimas nams, Sarkanā zāle

  Seminārs notiek sadarbībā ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju un biedrību Līdere.
  Diskusijas moderatore Dr.paed. Zanda Rubene (NIB)
  12.30 - 13.00   reģistrēšanās
  13.00 – 13.05 Semināŗa atklāšana, Ilze Viņķele, Saeimas izglītības, zinātnes un kultūras komisijas priekšsēdētāja.  
  13.05-13.25     Dr.paed. Ieva Margeviča-Grinberga, LU PPMF docente „Kompetenču pieeja praksē: akadēmiska perspektīva”
  13.25 -13.45    Inga Spriņģe, Centra Re:Baltica vadītāja, žurnāliste „Pētījuma „Jaunā skola” rezultāti”
  13.45-14.00     Dr. Jana Simanovska, Latvijas Vecāku forums, „Kompetenču pieeja: vecāku organizāciju pieredze pārmaiņu īstenošanas procesos Latvijas izglītībā”
  14.00-14.10     Valters Strods, 6.Jauniešu Saeimas titula “Nākotnes politiķis”  ieguvējs, Minhenes tehniskā universitātes students.
  14.10-14.30     kafijas pauze
  14.30 -15.05    Paneļdiskusija par kompetenču pieejas sekmīgu izstrādi un īstenošanu. Panelisti – Ilze Viņķele (Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija), Dace Namsone (VISC), Zane Oliņa (VISC), Inga Spriņģe (Re:Baltica), Andris Priekulis (NIB)
  15.05-15.45     publiska diskusija par seminārā dzirdēto

  15.45-16.00     apkopojoši secinājumi (Zane Ozola)


 • Tevi varētu interesēt arī

  1 comment:


  1. Labdien,

   paldies par semināru!

   Semināra diskusiju daļā tika uzdots jautājums par dzimumu līdztiesības eksperta funkcijām kompetenču projektā, kas izraisīja saasinātu reakciju no Ilzes Viņķeles puses. Jāsaka paldies tiem semināra dalībniekiem, kuri centās deputātei paskaidrot, ka dzimumu aspekts izglītības procesā ir vērā ņemams aspekts.

   Projekta vadības grupa savukārt apgalvoja, ka par šādu ekspertu neko neesot dzirdējuši vispār (Z.Oliņas kundze). Tomēr dzimumu līdztiesības eksperta piesaiste ir norādīta gan 1) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā (saskaņots Uzraudzības Komitejas sēdē 30.04.2015.) sadaļā par SAM 8311:

   "Mācību un metodisko līdzekļu saturs tiks veidots, ievērojot dzimumu līdztiesības principus, ievērojot personu ar invaliditāti tiesības, nediskrimināciju vecuma vai etniskās piederības dēļ.
   Satura izstrādē īpaša uzmanība tiks veltīta sabiedrībā valdošos stereotipu par dzimumu lomu sadalījumu un nepieļaujot stereotipisku dzimumu attēlojumus mācību līdzekļos (piemēram:
   sieviete – mājsaimniece, vīrietis – naudas pelnītājs), t.sk. piesaistot dzimumu līdztiesības ekspertu mācību līdzekļu satura izvērtēšanā no dzimumu līdztiesības viedokļa." (92.lpp),

   gan 2) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā (http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-1):

   "3.3.1. apakškritērijā 1 punktu piešķir, ja projektā tiek paredzētas specifiskas darbības, kas veicina dzimumu līdztiesību, satura izstrādē īpašu uzmanību veltot sabiedrībā valdošajiem stereotipiem par dzimumu lomu sadalījumu un nepieļaujot stereotipisku dzimumu attēlojumus mācību līdzekļos, t.sk. piesaistot dzimumu līdztiesības ekspertu mācību līdzekļu satura izvērtēšanā no dzimumu līdztiesības viedokļa".

   Vēl kāda piezīme par noslēpumaino atklātību šajā projektā:
   š.g. 27.aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Valsts izglītības satura centra projekta konference “Domāt”.
   Lai gan pasākums aprakstīts kā tāds, kam "nepieciešama visu sabiedrības grupu – skolotāju, vecāku un skolu vadītāju, likumdevēju, valdības un pašvaldību, darba devēju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju – iesaiste", publiski informācija par šo pasākumu gan nekur nav izziņota.

   ReplyDelete

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.