• PĒTĪJUMS PAR DIGITĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU PIEEJAMĪBU UN IZMANTOŠANU VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU SATURA NODROŠINĀŠANAI

  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija publicējusi "Neatkarīgās izglītības biedrības" pētījumu:


  Šī materiāla mērķis nav noliegt mācību procesā līdz šim izmantotās pedagoģiskās stratēģijas, izmantotos mācību līdzekļus, vai noliegt printēto mācību materiālu vērtību. Aktīvo mācīšanos, kur izglītojamais pats konstruē savas zināšanas, var nodrošināt arī ārpus tehnoloģiju bagātinātas vides. Šī materiāla galvenais uzdevums ir analizēt iespējas jēgpilni izmantot DML un mācību tehniskos līdzekļus, lai sagatavotu izglītojamos dzīves un darba videi, kur tehnoloģiju izmantošana ir būtisks priekšnosacījums, lai funkcionētu vidē, kas ir pilna ar dažādām tehnoloģijām,tehnoloģiskajiem risinājumiem un šis process arvien attīstās. IT dinamiskā attistība un izglītības vide ir nedalāmi jēdzieni. Piemēram, mācīties vēsturi ejot pa virtuālās realitātes viduslaiku pilsētu vai izmantot reālā laika lietu interneta datus mācību procesā – tā nav nākotne, tā ir šodiena!
  Lai nodrošinātu, ka mācību procesā tiek sekmēts zināšanu konstruēšanas process, attīstīta motivācija, veicināta pozitīva attieksme pret mācībām, sniegts motivējošs veikto aktivitāšu novērtējums, ņemot vērā izglītojamo dažādās vajadzības, ir būtiski izglītojamajiem mācību procesā nodrošināt iespēju apgūt visu jauno un inovatīvo, tādējādi panākot, ka mācību process ir interesants skolēniem, bet tai pat laikā tas tiek pedagoģiski pareizi organizēts, lai sekmētu kognitīvo attīstību un rezultātā izglītojamie tiek sagatavoti dzīvei un darbam tehnoloģiju bagātinātā vidē.
  Īpašs paldies 'Neatkarīgās izglītības biedrības' biedriem, kas pie šī projekta strādāja Zandai Rubenei, Lindai Danielai un Līvai Gobai!

 • Tevi varētu interesēt arī

  No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.