• Partiju solījumi izglītībā

  Partiju solījumi izglītībā 4000 zīmju programmās 13. Saeimas vēlēšanās

  Jaunā vienotība:
  • Sākumskola un pamatskola tuvu mājām
  • Kvalitatīva un daudzpusīga 10.-12. klašu izglītība gan Rīgā, gan reģionos, konkurētspējīga profesionālā izglītība
  • Latvijas zināšanu un augstskolu resursu konsolidācija, tai skaitā, lai studentiem būtu piekļuve sadarbībai ar labākajiem pētniekiem un valsts varētu kvalitatīvi pretendēt uz zinātnei, pētniecībai un attīstībai mērķētiem ES fondiem
  • Izglītības programmu un satura, arī mūžizglītības, piedāvājums atbilstoši darba tirgus prasībām un Latvijas nacionālajām interesēm
  • Viena no Latvijas universitātēm būs novērtēta starp 100 labākajām Eiropas Savienībā, vēl divas būs prestižāko sarakstā

  Attīstībai/Par!
  • Visiem ir pieejama laba izglītība vienotās skolās, kurās visu tautību un vajadzību bērni mācās kopā. Viņi gūst nākotnei svarīgākās kompetences un iemācās vismaz trīs valodas. Par skolotājiem kļūst labākie, viņi ir meistarīgi, cienīti un pienācīgi novērtēti.
  • Valsts ikvienam sniedz atbalstu tālākizglītībai visa mūža garumā.
  • Augstskolas ir atvērtas pasaules pieredzei. Latvija eksportē augsto tehnoloģiju, izglītības un veselības pakalpojumus, bet importē talantus
  • Izglītība attīsta radošumu, kritisko domāšanu, spēju sadarboties un risināt sarežģītas problēmas.
  • pilnveidot skolu tīklu, celt skolotāju meistarību un atalgojumu
  • atvērt augstskolas profesoriem un zinātniekiem no visas pasaules
  • reformēt un koncentrēt zinātnisko darbību, trīskāršot tās finansējumu

  "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
  • Veidosim augstākās izglītības eksporta centru.
  • Panāksim, ka gadā tiek sagatavoti 3000 IKT speciālistu, piesaistot ārvalstu studentus.
  • Iestāsimies par mūsdienu izglītības saturu un vidi, kuras centrā ir bērns.
  • Palielināsim izglītības finansējumu ilgtermiņā līdz 6% no IKP.
  • Izvērtēsim un pārskatīsim iepriekšējo valdību nesagatavotās reformas.
  • Ieviesīsim trilingvālu izglītību. Visi skolēni brīvi pārvaldīs latviešu valodu, mazākumtautību skolēni – dzimto valodu, un vienu vai divas svešvalodas.
  • Īstenosim jaunu pieeju skolotāju sagatavošanai, būtiski ceļot skolotāja profesijas prestižu, autonomiju un darba samaksu.
  • Skolām – lielāku atbildību un autonomiju.
  • Augstskolām noteiksim starptautiskās konkurētspējas, eksportspējas un reģionu attīstības mērķus.
  • Profesionālajā izglītībā veicināsim darba vidē balstītas mācības.
  Zaļo un zemnieku savienība
  • Izglītības kvalitātes paaugstināšanai īstenosim pakāpenisku izglītības reformu, nodrošinot augsta līmeņa vidējās, augstākās un profesionālās izglītības, kā arī interešu izglītības iespējas skolas vecuma bērniem visā valsts teritorijā.
  • Nodrošināsim mērķtiecīgu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas lietošanu un attīstību.
  Politiskā partija "KPV LV"
  • Apvienot valsts augstskolas vienā Latvijas Nacionālajā universitātē, novēršot programmu pārklāšanos un resursu neefektīvu izmantošanu;
  • Pārņemt visas valsts skolas valsts pārziņā, lai izglītības reformas neapstājas diskusijās ar pašvaldībām;
  • Pārņemt valsts bērnudārzus valsts pārziņā, lai likvidētu rindas uz bērnudārziem un nodrošinātu visiem bērniem vienlīdzīgas sākumizglītības iespējas latviešu valodā;
  Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
  • Turpināsim pāreju uz mācībām valsts valodā visos izglītības līmeņos, sākot ar bērnudārzu.
  • Nodrošināsim Satversmes vērtību ietveršanu jaunajā kompetenču izglītībā. Izglītības saturā balstīsimies uz skolēnu personības attīstību, prasmi domāt kopsakarībās, mērķtiecību un radošumu.
  • Izglītības politikas īstenošanā aktīvi iesaistīsim biedrības, kas pārstāv bērnus ar īpašām vajadzībām. Mērķtiecīgu atbalstu sniegsim arī īpaši talantīgajiem bērniem.
  • Lai palielinātu piemērotību nākotnes darba tirgus izaicinājumiem, attīstīsim skolēnu motivāciju mērķtiecīgāk apgūt eksaktos priekšmetus. Vienlaikus visos izglītības līmeņos un zinātnē iestāsimies arī par līdzsvarotu atbalstu humanitāro zinātņu attīstībai.
  Jaunā konservatīvā partija
  • Finansējums zinātnei – 1,5 % no IKP.
  • Valsts un pašvaldību finansētajās mācību iestādēs mācību valoda – valsts valoda.
  • Saglabāsim mazās skolas un ieviesīsim taisnīgu skolu finansējumu.
  • Atbalsts Letonikas programmai. Latgaliešu valodas, Latgales novadmācības pasniegšana Latgales skolās.
  • Starptautiska mācībspēku piesaiste augstskolās, starptautiska līmeņa IKT augstskolas izveide.
  Jaunā vienotība:
  • Sākumskola un pamatskola tuvu mājām
  • Kvalitatīva un daudzpusīga 10.-12. klašu izglītība gan Rīgā, gan reģionos, konkurētspējīga profesionālā izglītība
  • Latvijas zināšanu un augstskolu resursu konsolidācija, tai skaitā, lai studentiem būtu piekļuve sadarbībai ar labākajiem pētniekiem un valsts varētu kvalitatīvi pretendēt uz zinātnei, pētniecībai un attīstībai mērķētiem ES fondiem
  • Izglītības programmu un satura, arī mūžizglītības, piedāvājums atbilstoši darba tirgus prasībām un Latvijas nacionālajām interesēm
  • Viena no Latvijas universitātēm būs novērtēta starp 100 labākajām Eiropas Savienībā, vēl divas būs prestižāko sarakstā
  No sirds Latvijai
  • Paaugstināsim skolotāju prestižu sabiedrībā, tai skaitā jau līdz 2020. gadam palielinot pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi no 680 EUR līdz 910 EUR.
  • Atbalstīsim valsts apmaksātas augstākās izglītības studijas tiem vietējiem un ārvalstu studentiem, kuri vismaz 4 gadus pēc studijām strādās Latvijā savu studiju nozarē.
  Latvijas Reģionu Apvienība
  • Kvalitatīva, pieejama un efektīva izglītības sistēma.
  • Pamatskolas - tuvāk mājām, augstskolas - pasaules līmeņa zināšanām.
  • Profesionālās izglītības ciešāka sasaiste ar darba tirgu.
  • Latvijas Policijas akadēmijas atjaunošana.
  "Latvijas Krievu savienība"
  • Darbojoties Saeimā, LKS sekmēs ierobežojumu atcelšanu krievu valodas lietošanai izglītībā,
  • ieviest visās Latvijas skolās obligātu krievu valodas mācīšanu
  • atteikties no naudas sodiem Valsts valodas centra darbībā;
  Rīcības partija
  • Noteiksim pedagogiem un zinātniekiem valsts civildienesta algas un sociālās garantijas.
  • Atbalstīsim kultūru un sportu tautas veselībai un jaunās paaudzes audzināšanai.
  • Panāksim, lai augstākajā izglītībā palielinātu budžeta vietas tajās profesijās, kuras nepieciešamas valsts attīstībai. (inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas, medicīnā u.c.).
  "PROGRESĪVIE"
  • PROGRESĪVIE atbalstīs modernu, iekļaujošu, kritisko domāšanu, zināšanas un prasmes veicinošu izglītību un konkurētspējīgu augstāko izglītību.
  "Latvijas centriskā partija"
  • bezmaksas izglītība un medicīniskā apkalpošana;
  "Latviešu Nacionālisti"
  • Pārskatīt neizdevušos izglītības reformu.
  • Mazo lauku skolu saglabāšana.
  • Pāreja uz 5 ballu vērtēšanas skalu.
  • Reģionālo augstskolu attīstība.
  • Latviešu diasporas bērniem bezmaksas vasaras nometnes Latvijā un latviešu valodas kursi.
  • Bērniem jāsāk iet skolā no 7 gadu vecuma.
  • Pilnveidot arodizglītību.
  • Bezmaksas maģistrantūra un rezidentūra.
  • Studiju kredītu dzēšana Latvijas pilsoņiem strādājošiem Latvijā.
  • Valsts finansējums zinātnei 2% no IKP.
  • Jaunu laboratoriju izveide.
  • Zinātnieku atbrīvošana no tiešajiem nodokļiem.

 • Tevi varētu interesēt arī

  No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.