• Neatkarīgā izglītības biedrība aicina attīstīt spēcīgu Latvijas skolu direktoru tīklu
  Pagājuši mācību gada pirmie divi mēneši, un skolās attālinātais mācību process atkal jau ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Šajā laikā liels ieguldījums tiek pieprasīts ne vien no pedagogiem, bet arī no skolu direktoriem. Neatkarīgā izglītības biedrība (NIB) uzsāk informatīvo kampaņu, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas skolu direktoru institūciju, aktualizējot savstarpējā atbalsta, sadarbības un prasību izpildes aspektu. 

   

  Katru mācību gadu NIB izvirza vienu centrālo tematu, pie kura intensīvi strādā – šogad tā ir direktoru institūcijas stiprināšana. Aktualizējot temata nozīmīgumu, NIB organizē plašu aktivitāšu kopumu, tostarp tiekas ar politikas veidotājiem.

   

  “Skolu direktori vairāk nekā gada garumā veic ārkārtīgi sarežģītu darbu – ne tikai nodrošina skolas pedagoģisko procesu, bet arī meklē līdzsvaru starp kolektīvo labumu, epidemioloģisko noteikumu ievērošanu un skolu dibinātāju prasību izpildi. Arī līdz pandēmijai šī amata specifika prasījusi sevišķi lielu profesionalitāti un pielāgošanos, taču šobrīd pastiprināti sāk skanēt trauksmes zvani no daudziem direktoriem par pārslogotību, atbalsta trūkumu, izdegšanu, un tas ir jāņem vērā. Tajā pašā laikā parādās arvien jauni līderi un risinājumi, kā darboties krīzes situācijā un, kas nav mazsvarīgi, – kā darbosimies pēc krīzes, kā spēsim panākt kvalitatīvu lēcienu pedagoģiskajā procesā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka skolās turpinās jaunā mācību satura ieviešana, kas krīzes aizsegā varētu palikt novārtā. Jāsaprot, ka skolu priekšgalā jābūt spēcīgiem direktoriem, vienalga, lielās vai mazās skolās, laukos vai pilsētās. Mums ir jāpanāk vienots redzējums par skolu direktoru amata specifiku un nozīmīgumu, tāpēc ir svarīgi veicināt sabiedrības un citu iesaistīto pušu izpratni”, norāda Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Ozola.

   

  Kampaņas laikā plānots veikt visaptverošu Latvijas skolu dibinātāju aptauju, kurā tiks pētīts, kādus tieši uzdevumus dibinātāji vēlas izvirzīt skolu direktoriem un kā viņi saskata direktoru institūcijas stiprināšanu savā novadā un valstī kopumā. Paredzams, ka aptaujas rezultāti parādīs arī to, kādus atbalsta pasākumus dibinātāji ir gatavi nodrošināt direktoriem un kā veidot birokrātisko mehānismu tā, lai tas nodrošinātu mūsdienīgu skolas pārvaldību.

   

  Tāpat kampaņa aktualizēs jautājumu, ko skolu pedagogi sagaida no direktoriem un ko paši ir gatavi ieguldīt, lai palīdzētu direktoriem uzlabot darbu un mācību vidi. Neatkarīgā izglītības biedrība ir izveidojusi jaunu darba grupu, kas apvieno NIB biedrus skolu direktorus, lai risinātu aktuālos jautājumus, tādēļ aicina tajā iesaistīties arī citus mācību iestāžu vadītājus.

   

  Informatīvās kampaņas norisēm var sekot līdzi NIB Facebook kontā, kā arī vietnē www.izglitibasbiedriba.lv. 

 • Tevi varētu interesēt arī

  No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.