• Diskusija “Etniskais mobings skolās – īstermiņa un ilgtermiņa risinājumi”


   Aizvadīta diskusija “Etniskais mobings skolās – īstermiņa un ilgtermiņa risinājumi”

  Lai preventīvi mazinātu mobingu skolās, tostarp etnisko mobingu, nepieciešams veicināt

  sadarbību un sarunāšanos starp bērniem, vecākiem un skolotājiem, tādējādi bērns

  pilnvērtīgāk iemācīsies un spēs būt tolerantāks un saprotošāks pret pasaulē notiekošo, tā

  secināja eksperti Izglītības un zinātnes ministrijā notikušajā diskusijā “Etniskais mobings

  skolās – īstermiņa un ilgtermiņa risinājumi”, kas tika organizēta pēc izglītības un zinātnes

  ministres Anitas Muižnieces un Neatkarīgās izglītības biedrības iniciatīvas.

  “Skolu nepieciešams uztvert nevis kā ēku vai fizisku vietu, bet kā kopumu, kurā ir cilvēki no

  dažādām vidēm, tāpēc ir būtiski rūpēties par komunikāciju un sapratni starp bērniem, vecākiem,

  skolotājiem un skolas vadību. Runājot par etnisko mobingu, jāuzsver, ka ministrija un Izglītības

  kvalitātes valsts dienests jau šobrīd preventīvi aicina izglītības iestādes pievērst uzmanību un

  runāt par šo jautājumu. Tāpat jāatgādina, ka ir sagatavoti atbalsta materiāli, ko aicinām izmantot,

  piemēram, “Emociju viesistabas” sarunu video, materiāli un ieteikumi, kā runāt par karu un

  vērtībām,” norādīja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

  Eksperti bija vienisprātis, ka izglītības iestāžu vadītājiem jāuzņemas līderība, atrodot veidu, kā

  par šiem jautājumiem runāt ar pedagogiem un kā sagatavot pedagogus runāt par tiem ar bērniem,

  katrai vecuma grupai izvēloties pareizo pieeju. Tāpat eksperti norādīja, ka skolas vadībai

  jāatceras arī par vecākiem – jārunā ar viņiem, bet vecākiem jābūt gataviem, ka skolā par šiem

  jautājumiem ar bērniem runās.

  “Mobings ir ilgstoša emocionāla vai fiziska vardarbība pret kādu vienaudzi, kurš ir atšķirīgs. Ja ir

  atšķirība pēc etniskās piederības, tas ir etniskais mobings. Patiesībā reizēm atšķirības balstās

  vien uz to, ka bērns nav tik sociāls kā citi vienaudži,” norādīja Pusaudžu resursu centra eksperte

  Romija Krēziņa.

  Profesore Laima Geikina atgādināja, ka reizēm no šķietami nevainīga joka līdz mobingam ir

  pavisam trausla robeža: “Naida piramīdas apakšā ir stereotipi, aizspriedumi pret citādo un

  dažādo, mazie joki vienam par otru, bet pašā augšā ir genocīds. Katrā piramīdas slānī ir

  aprakstītas rīcības, kas var novest no joka pie ļoti smagām sekām, tāpēc es aicinātu skolām,

  skolotājiem, vecākiem un bērniem izpētīt šo piramīdu un pārrunāt, vai saskatām tajā arī savu

  rīcību.”.

  Runājot par to, cik svarīgi ir komunicēt ar bērniem un vecākiem, savlaicīgi sagatavojot viņus,

  piemēram, tam, ka klasei pievienosies bērni no Ukrainas, Rīgas Juglas vidusskolas 10. klases

  skolniece Monta Akmentiņa minēja, ka “skolotāji bija savlaicīgi informējuši, ka klasei

  pievienosies meitene no Ukrainas, tāpēc visiem bija iespēja pierast pie šī domas. Turklāt neviens

  nebija pret, tieši pretēji – bijām priecīgi, ka varam palīdzēt un uzņemt savā klasē. Runājot par

  mobingu kopumā, jāsaka, ka, kļūstot vecākiem, piemēram, ar katru nākamo klasi, šādu gadījumu

  skaits samazinās, atšķirības redzamas pat pa semestriem.”

  Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs uzsvēra: “Nepieciešams palīdzēt arī

  skolotājiem, kuriem jāstrādā ar ukraiņu skolēniem, kā arī nepieciešams organizēt praktiskas

  sociālo zinību nodarbības, lai sekmētu bērnu izpratni par šīm lietām.”


  Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 8.klases skolnieces mamma Elga Gailīte norādīja, ka “ļoti būtiski, lai

  skola būtu proaktīva sarunās ar vecākiem. Manā pieredzē ir šāda situācija un es to ļoti novērtēju.

  Šobrīd, kad bērni dzird ļoti daudz sarunu par karu un nereti arī paši runā un jautā par šo tēmu, ir

  svarīgi, lai bērni iegūtu informāciju no drošiem un pārbaudītiem avotiem. Ja skolas izglītos par

  šiem jautājumiem, sociālo zinību un vēstures priekšmeti iegūs pavisam jaunu dimensiju, rosinot

  bērnu interesi un pilsonisko aktivitāti.”

  Diskusijā piedalījās izglītības un zinātnes ministre, pedagoģe Anita Muižniece, Neatkarīgās

  izglītības biedrības valdes locekle, profesore Laima Geikina, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas

  direktors, pedagogs, Neatkarīgās izglītības biedrības pārstāvis Romans Alijevs, Pusaudžu resursu

  centra eksperte Romija Krēziņa, Rīgas Juglas vidusskolas 10. klases skolniece Monta Akmentiņa

  un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 8.klases skolnieces mamma Elga Gailīte.

 • Tevi varētu interesēt arī

  No comments:

  Post a Comment

www.izglitibasbiedriba.lv. Powered by Blogger.